Acc LQ 400K đến 500K

GIÁ TIỀN GIẢM DẦN - ĐANG CÓ: 6
Acc liên quân AM3401

Acc liên quân AM3401

Tinh Anh 2 95
122 230v ngọc 3
499,000đ
Acc liên quân AM3282

Acc liên quân AM3282

Bạch Kim 5 113(full)
135 250v ngọc 3
499,000đ
Acc liên quân AM3237

Acc liên quân AM3237

Kim Cương 2 113(full)
151 160V NGỌC 3
499,000đ
Acc liên quân AM3089

Acc liên quân AM3089

Chưa resest 112
134 210v ngọc 3
459,000đ
Acc liên quân AM3400

Acc liên quân AM3400

Kim Cương 112
132 180v ngọc 3
449,000đ
Acc liên quân AM3038

Acc liên quân AM3038

Chưa resest 110
143 130V NGỌC 3
439,000đ
27,276
Thành viên
223
Đang còn
10,333
Đã bán

Thông tin streamer

Admin Facebook: Nhỏ Streamer

Đức Linh, Bình Thuận, Việt Nam

Điện thoại: 0358 79 49 40

Email Shop: info@nhotv.com

Email Sale: shopnhotv@gmail.com

Website: www.nhotv.com

Chuyển khoản

Kết nối với chúng tôi