Acc LQ 700K đến 800K

GIÁ TIỀN GIẢM DẦN - ĐANG CÓ: 7
Acc liên quân AM3362

Acc liên quân AM3362

Kim Cương 3 99
169 110V NGỌC 3
779,000đ
Acc liên quân AM3410

Acc liên quân AM3410

Kim Cương 1 114(full)
176 120V NGỌC 3
769,000đ
Acc liên quân AM3371

Acc liên quân AM3371

Kim Cương 1 100
149 210v ngọc 3
759,000đ
Acc liên quân AM2190

Acc liên quân AM2190

Chưa resest 113(full)
168 230v ngọc 3
749,000đ
Acc liên quân AM3296

Acc liên quân AM3296

Tinh Anh 5 114(full)
176 220v ngọc 3
729,000đ
Acc liên quân AM2533

Acc liên quân AM2533

Chưa resest 113(full)
164 210v ngọc 3
729,000đ
Acc liên quân AM1860

Acc liên quân AM1860

Chưa resest 113(full)
187 220v ngọc 3
729,000đ
27,276
Thành viên
223
Đang còn
10,333
Đã bán

Thông tin streamer

Admin Facebook: Nhỏ Streamer

Đức Linh, Bình Thuận, Việt Nam

Điện thoại: 0358 79 49 40

Email Shop: info@nhotv.com

Email Sale: shopnhotv@gmail.com

Website: www.nhotv.com

Chuyển khoản

Kết nối với chúng tôi